E-billing

Elektronische facturatie is reeds enkele jaren de standaard bij G4S Belgium.

Reeds vanaf 2010 biedt G4S haar klanten de mogelijkheid om haar facturen elektronisch te ontvangen. Op deze manier dragen we niet alleen bij aan een beter milieu, maar vereenvoudigen we ook uw en onze bedrijfsprocessen. G4S biedt deze dienstverlening volledig kosteloos aan haar klanten aan.

Binnen dit kader nam G4S de strategische beslissing om vanaf december 2012 volledig over te stappen op e-billing. Concreet houdt dit in dat u vanaf dan als klant uw facturen enkel nog elektronisch ontvangt. Papieren facturen worden enkel nog verstuurd indien u daar uitdrukkelijk om verzoekt.

Door te kiezen voor e-billing kan u als klant significante tijdswinsten en kostenbesparingen realiseren bij het behandelen van onze facturen. Daarnaast zorgen wij ervoor dat uw facturen netjes gearchiveerd worden volgens de wettelijke normen zodat u deze steeds kan raadplegen.

Als klant kan u zelf kiezen via welke manier u uw facturen elektronisch wenst te ontvangen. 
Afhankelijk van de onderneming waar u klant bent, hebt u momenteel de keuze tussen onderstaande kanalen:

KANAAL G4S Secure G4S Cash
E-mail met uw factuur als PDF in bijlage ok -
Mijn Administratie (E-mail met een URL naar uw factuur) ok -
OB10 (Tungsten Network) ok -
Isabel 6 ok -
Zoomit (enkel B2C) ok -

Gelieve via dit formulier uw contactgegevens in te vullen en uw facturatiekanaal te selecteren of te wijzigen. Eens u het formulier volledig heeft ingevuld en verzonden, doen wij het nodige om er voor te zorgen dat u zo snel mogelijk onze facturen via het geselecteerde kanaal zal ontvangen.

Als onze kanalen garanderen een rechtsgeldige factuur.

Mocht u nog verdere vragen hebben hierover, dan helpen wij u met plezier verder. 
Contacteer ons via invoicing@be.g4s.com.