Beleid van neutraliteit binnen G4S

15 maart 2017
Naar aanleiding van het arrest van het Europees Hof van Justitie verklaarde Paul Edwards, Europe Regional HR Director van G4S: "In België is er een sterke traditie dat bedrijven een beleid van religieuze en politieke neutraliteit voeren, in het bijzonder wanneer de medewerkers van het bedrijf in direct contact staan met het publiek. Ons beleid terzake wordt gedragen door de werknemersvertegenwoordigers en werd ook al eerder bevestigd door de Belgische rechtbanken, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep."
"Op de vraag gesteld door het Hof van Cassatie of het neutraliteitsbeleid een directe discriminatie vormt op grond van religie, heeft het Europees Hof van Justitie nu geoordeeld dat dit niet het geval is. De zaak wordt nu terug naar het Hof van Cassatie verwezen."

G4S wil dit jaar 500 vrouwen aanwerven

08 maart 2017
G4S Belgium, marktleider in België inzake private bewakingsdiensten, wierf vorig jaar 1610 medewerkers aan. Daarvan waren 24,9 % vrouwen. Bij de business unit Aviation, die zorgt voor de beveiliging op de luchthavens, bedroeg het aandeel dames meer dan 40 procent. Het bedrijf plant dit jaar zo’n 1000 medewerkers aan te werven. “We streven naar een 50-50 verhouding man-vrouw inzake aanwervingen. Deze doelstelling blijkt echter zeer ambitieus. We stellen immers vast dat vrouwen spontaan nog niet gemakkelijk solliciteren voor een job in de beveiliging. Om meer dames aan te trekken tonen we in onze rekruteringscampagnes dan ook uitdrukkelijk vrouwen in de functie van bewakingsagent.

Visie integrale veiligheid

16 februari 2017
G4S wil een flexibele en constructieve partner zijn in het integraal veiligheidsbeleid op verschillende niveaus, inclusief het veiligheidsbeleid ontwikkeld door gemeentebesturen, Politie en Justitie.
Een integraal veiligheidsbeleid vergroot het vertrouwen van de burger. Alle relevante actoren inzake veiligheid worden betrokken in de verschillende schakels van het beleid. Integrale veiligheid betekent ook dat de beschikbare middelen op de meest efficiënte manier worden ingezet om een optimaal resultaat te bereiken. De sector van de private veiligheid kan hierbij een ondersteunende en complementaire rol innemen voor de overheden in de preventieve, ondersteunende en administratieve taken die geen kerntaken zijn.

G4S krijgt erkenning haveninrichtingen

07 februari 2017
G4S Belgium heeft van de Nationale Autoriteit voor Maritieme Beveiliging van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Transport als eerste onder het nieuwe erkenningsysteem de officiële accreditatie ontvangen als RSO (Recognised Security Organisation) of Erkende Beveiligingsorganisatie. Dit betekent dat G4S Belgium voortaan, conform de geldende beveiligingsnormen van de International Ships and Ports Facilities Security (ISPS) code, veiligheidsbeoordelingen mag uitvoeren voor havenfaciliteiten in België.

Wie zijn we

G4S is wereldleider in beveiligingsoplossingen, die zich specialiseert in het outsourcen van business processen in sectoren waar security en safety risico’s beschouwd worden als een strategische bedreiging.

Ontdek meer

Wat doen we

Bewaking

G4S beschikt over een personeelsbestand van meer dan 3.500 gespecialiseerde en opgeleide bewakingsagenten die ingezet kunnen worden voor bewaking in de...
Ontdek meer

Cash oplossingen

G4S heeft een ongeëvenaarde expertise op het gebied van cash management. We blijven voortdurend nieuwe cash oplossingen ontwikkelen voor een divers...
Ontdek meer

Opleidingen

De opleidingsinstelling van G4S is erkend door FOD Binnenlandse Zaken en heeft zich gespecialiseerd in de opleiding van personen die zich inzetten voor...
Ontdek meer
Meer info over onze diensten en sectoren
Meer info over onze diensten en sectoren

Sociale verantwoordelijkheid

Als globale organisatie, speelt G4S een belangrijke rol in het leven van honderdduizenden mensen: rechtstreeks door tewerkstelling of relaties met klanten en leveranciers, onrechtstreeks door onze betrokkenheid in de lokale gemeenschappen waar onze medewerkers leven en werken.

G4S België heeft vanaf heden een lange termijn samenwerking aangegaan met SOS Kinderdorpen. SOS Kinderdorpen zet zich al meer dan 60 jaar in om kwetsbare kinderen een thuis en een toekomst te bezorgen.

Ontdek meer

Technologische oplossingen

G4S biedt geïntegreerde en budgetvriendelijke beveiligingsoplossingen. Wij streven in onze oplossingen steeds naar een optimaal evenwicht tussen technologie en diensten dat het best aansluit aan de behoeften van de klant: inbraak, brand, toegangscontrole,...

Lees meer
nike