MultiMax en Salto, de beste combinatie voor toegangscontrole

07 juli 2010

U moet tientallen of zelfs honderden deuren en toegangswegen beheren? U droomt van een integraal platform voor het beheer van alle toegangen, zowel mechanische als elektronische? Nu is er zo’n innovatieve en betaalbare oplossing dankzij de transparante integratie van de multiMax- en Salto-beveiligingssystemen.

Toegangscontrole vormt de hoeksteen van een efficiënte beveiliging. Eigenlijk moeten alle toegangswegen en deuren beschikken over een strenge controle. Helaas zorgen strakke budgetten er al te vaak voor dat enkel hoofdingangen elektronisch beveiligd worden. Voor andere deuren stellen bedrijven zich meestal tevreden met een klassieke mechanische bescherming met sleutels waarvoor een vaak moeilijk te updaten organogram wordt opgesteld.

Het beste compromis tussen budget en optimale veiligheid

De combinatie van multiMax en Salto verenigt het beste van twee werelden om een budgetvriendelijke oplossing voor toegangscontrole te genereren. MultiMax is een online security management-platform voor toegangscontrole aan de hand van badge-lezers voor kritische deuren met alarmverwerking. Salto is een draadloos elektromechanisch toegangscontrolesysteem, met garnituur dat aan elke deur aangepast kan worden, met een aantrekkelijk design en een zeer grote autonomie. Dat budgetvriendelijk systeem wordt toegepast op deuren die minder ingrijpende maatregelen vereisen, maar toch beveiligd en nauwlettend gecontroleerd moeten worden.

Twee perfect complementaire technologieën

De geïntegreerde oplossing van G4S maakt voor Salto en multiMax gebruik van hetzelfde multiMax-beheerplatform en regelt alle toegangsrechten van gebruikers van de deuren en van de badge-lezers. Deze software kan ook geïntegreerd worden met andere technieken zoals CCTV of inbraakdetectie. Wat ze ook gemeen hebben, is de persoonlijke badge die de individuele toegangsrechten bevat voor alle te controleren deuren. Deze badge, uitgerust met Mifare-technologie, beschikt over een chip die door een multiMax- of Salto-lezer gelezen wordt. Van bij het begin worden de rechten van de badgehouder voor beide systemen ingeladen. Dezelfde badge opent dus een deur die gecontroleerd wordt door een multiMax-lezer of Saltodeurgarnituur in functie van de toegekende toegangsrechten. De twee verschillende, maar perfect complementaire technologieën maken het mogelijk de toegang tot het hele gebouw te monitoren.

Integrale tracering van alle bewegingen

Telkens als een gebruiker zijn badge voor een specifieke lezer houdt, leest deze lezer de badgeinformatie en verzendt hij ook de geregistreerde informatie voor de toegang tot deuren met Salto-garnituur. De beheerder kan zo de toegang traceren en met behulp van één en dezelfde software beschikt hij over een volledige gebruikershistoriek van de badge. De beheerder kan de badge ook herprogrammeren door het oude profiel te verwijderen – in complete transparantie voor de gebruiker. De persoonlijke toegangsrechten (wie, waar, wanneer) kunnen dus zeer eenvoudig verwijderd of gewijzigd worden.

    Contactgegevens

    Media Enquiries

Over G4S