Uitoefeningsvoorwaarden

Als je bij G4S aan de slag wilt gaan in een operationale bewakings- of beveiligingsfunctie moet je aan onderstaande wettelijk bepaalde voorwaarden voldoen.

  • Bewijs van goed zedelijk gedrag model 1.
  • Belg zijn of onderdaan lidstaat E.U.
  • Geen onverenigbare activiteiten uitoefenen. bv. privé-detective, handelaar in munitie en/of in wapens.
  • Psycho-technische testen met vrucht afleggen.
  • Een medisch getuigschrift voorleggen waaruit de geschiktheid blijkt.
  • Tijdens de laatste 5 jaar geen deel hebben uitgemaakt van de politie of de rijkswacht.
  • Minstens 18 jaar oud zijn.

Met succes een beroepsopleiding volgen of gevolgd hebben. Het spreekt voor zich dat kandidaten die de beroepsopleiding nog niet hebben gevolgd ook kunnen solliciteren. G4S zorgt er voor dat je opgeleid wordt door ons eigen opleidingscentrum.

Contacteer ons

G4S Belgium

Human resources
^